Ekonomi:
İŞYERİ SAHİPLERİ BU HABERİ OKUYUN!
Denetime ilişkin AB direktifinde aktif toplam, net satış hasılatı ve çalışan sayısı olmak üzere 3 kriter belirlenmiş olup, geçmiş 2 yılda söz konusu 3 kriterden 2 sini sağlayan şirketler bağımsız denetime tabi olmaktadır. Bağımsız denetime tabi olan şirketlerin denetimi, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen “Bağımsız Denetim Kuruluşları” ve “Bağımsız Denetçiler” tarafından, uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına göre yapılmaktadır.
  
Bilindiği üzere, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405 ve 406 ncı maddelerinde anonim şirketlerin ve şirketler topluluğunun finansal tablolarının ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun denetimi düzenlenmiştir. Söz konusu hükümler ile; bağımsız denetçinin şirket genel kurulunca seçilmesi gerektiği ve Kanunda öngörülen istisnalar dışında bağımsız denetçinin seçiminin genel kurulun devredilemez yetkileri arasında olduğu, seçimden sonra denetçinin ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile şirketin internet sitesinde ilan ettirilmesi gerektiği, bağımsız denetçinin şirket genel kurulunca seçilmesi gerekirken genel kurulun bu yönde bir kararı olmaksızın doğrudan yönetim kurulu tarafından seçilmesinin ve onunla sözleşme yapılmasının Kanun hükümlerine aykırılık oluşturduğu ve batıl olacağı, batıl olan sözleşmeye göre yapılan denetimin zorunlu denetim olarak geçerli kabul edilmeyeceği, dolayısı ile Kanun kapsamındaki zorunlu denetimin yapılmamış olacağı, bu durumda denetimden geçmemiş finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun düzenlenmemiş hükmünde olacağı yani batıl olacağı. dolayısıyla bu finansal tablolara istinaden Kanun ve diğer mevzuat kapsamında yapılacak diğer ticari ve hukuki işlemlerin (finansal tabloların görüşülmesi-ibrası kar dağıtımı, sermaye artırımı-azaltımı, vergi beyannamelerine ek olarak sunulması, kredi dokümanı olarak sunulması, YMM ve SMMM’ ler tarafından onaylanması vb gibi işlemlerin) gerçekleştirilemeyeceği düzenlenmiştir.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca bağımsız denetime tabi şirketler tarafından,  bağımsız denetçinin seçimine ve denetim sözleşmesine ilişkin olarak yukarıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi ve telafisi mümkün olmayacak durum ve cezai yaptırımlarla karşılaşılmaması için kanuni gerekliliklerin yerine getirilmesi konusu önemle duyurulur.
banner111
Anahtar Kelimeler

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

banner121

banner97

banner144

banner82

banner83

MÜSİAD başkanları buluştu

Haberi Oku