Gündem:
Alanyalılar dikkat! Antalya ve ilçeleri için yeni korona virüs kararı
Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 2020/87 Kararı - Coronavirüs (Covid-19) Salgınından Korumak ve Yayılmasını Engellemek için yeni tedbirler aldı.

25.09.2020
ANTALYA
İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No: 2020/87
Karar Tarihi: 25/09/2020

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 24.09.2020 tarihli ve E.15684 sayılı “Temaslıların Doğru Bildirilmemesi” konulu Genelgesi kapsamında alınacak tedbirleri kararlaştırmak amacıyla, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. Maddesine istinaden 25.09.2020 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede aşağıdaki kararları almıştır.

GÜNDEM:
Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla yukarıda zikredilen İçişleri Bakanlığı genelgesi ile Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi uyarınca gereken tedbirlerin kararlaştırılması.

KARAR:

İçişleri Bakanlığı’nın yukarıda zikredilen Genelgesiyle;
İçişleri Bakanlığı’nın 30.07.2020 tarihli ve E.12682 sayılı Genelgesi ile evde izolasyona alınan koronavirüs tanılı ya da temaslısı kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uymalarının sağlanması amacıyla “Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları” oluşturulduğu, 14.08.2020 tarihli ve E.13180 sayılı Genelgesi ile salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan İl Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde Mahalle Denetim Ekipleri teşkil edildiği, 11.09.2020 tarihli ve E.14810 sayılı Genelgesiyle de izolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan kişilerin izolasyon süreçlerinin Valiliklerce tahsis edilen yurt/pansiyonlarda tamamlatılmasına karar verildiği,
Gelinen aşamada koronavirüs tanısı konulan hastalarımızın temaslılarına ilişkin olarak bazı durumlarda eksik bilgi (ekonomik kaygılarla özel sektörde çalışan temaslı kişiler hakkında doğru bilgi verilmemesi) verdikleri; bazı durumlarda ise gerçekte temaslı olmayan kişilerin (temasta olunmadığı halde farklı sebeplerle kamu personelinin temaslı olarak bildirilmesi) temaslı kişiler olarak bildirdiklerinin tespit edildiği,
Salgınla mücadelenin en önemli unsurlarından birisi olan “filyasyon” çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için tanı konulmuş kişilerin yakın dönemde temaslı oldukları kişiler hakkında en doğru bilgiyi eksiksiz şekilde vermelerinin son derece önem taşıdığı,
Türk Ceza Kanunu’nun 206 ncı maddesi ile “bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılacağının” hükme bağlandığı, salgınla mücadelede temel Kanun olan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 nci maddesinde ise İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının halk sağlığını korumak amacıyla hastalığın ortadan kaldırılmasına yönelik önlemlerin uygulanmasını sağlayacağının hüküm altına alındığı belirtilerek,
İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca karar alınarak bu tür eylemler içerisinde bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 206 ncı maddesi gereğince işlem tesis edilmesi istenmiştir.

Söz konusu Genelge ile bildirilen hususlar kapsamında yapılan görüşme sonucunda;

1. Koronavirüs tanılı hastalar tarafından temaslı kişiler hakkında yapılan eksik veya yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanlara/bildirimlere ilişkin olarak; bu tür eylemler içerisinde bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 206 ncı maddesi gereğince işlem tesis edilmesine,

2. Yukarıda belirtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin Kaymakamlıklar, genel kolluk birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından koordineli bir şekilde yapılmasına,

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 25.09.2020 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.

Tüm kamuoyuna ve vatandaşlarımıza duyurulur. 
banner111
Anahtar Kelimeler

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

banner121

banner97

banner144

banner82

banner151

banner83

Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili...

Haberi Oku