ALANYA ADRES DERGİ ARŞİVİ Sitene Ekle
ALANYA ADRES
ANASAYFA KÜNYE HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER İLETİŞİM


ANKET

2015 Milletvekili seçimlerinin en başarılı İlçe Başkanı hangisi?
Tüm Anketler

HABER ARA


Gelişmiş Arama

SİTE TRANSLATE

TurkeyUnited KingdomFranceGermanyItalySpainSuudi ArabiaChinaRusianJapanGreekPortugualNorwayBulgariaRomania

HAVA DURUMU

3 günlük hava durumu için resme tıklayınız...

DIAMOND HILL OTELE DAVA ŞOKU

DIAMOND HILL OTELE DAVA ŞOKU

Tarih 27 Haziran 2012, 18:51
Editör www.alanyaadres.com

Alanya 2. Sulh Ceza Mahkemesi, Tosmur Belediye Başkanı Musa Özdemir'in, ailesine ait Dıamond Hıll Resort Otel'le ilgili "Görevini Kötüye Kullandığı" iddiasıyla, yargılanmasına karar verdi.

Alanya Cumhuriyet Savcısı Bekir Bakay tarafından AK Partili Tosmur Belediye Başkanı Musa Özdemir, Tosmur Belediyesi Fen İşleri Müdürü Süleyman Hilmi Erdoğan ve AK Partili Tosmur Belediye Meclis Üyesi Yakup Gündoğan hakkınada "Görevi Kötüye Kullanma" iddiasıyla hazırlanan iddianame, Alanya 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

9 AYRI ŞİKAYET VAR

Savcı Bakay'ın Hasan Arık, Turgut Açıkbaş, İbrahim Çetin, Mustafa Çetin, Yasin Eroğlu, Hilmi Barcın, Mevlüt Acar, Dursun Yıldırım ve Oktay Balgün şikayetleri üzerine hazırladığı iddianame; Musa Özdemir, Yakup Gündoğan ve Süleyman Hilmi Erdoğan hakkında Kaymakamlık e-posta adresine gönderilen şikayet dilekçeleri, Yeni Alanya Gazetesinin  13/08/2011 tarihli gazete haberleri, BİMER'e gönderilen şikayet dilekçeleri, Kaymakamlık Makamına verilen şikayet dilekçeleri, Antalya Valiliğinin 21/11/2011 tarih ve İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 24419 sayılı yazısı ekinde bulunan şikayet dilekçesinde; Tosmur Beldesinde yapılan ve Tosmur Belediye Başkanı Musa ÖZDEMİR'in ailesine ait olan otel inşaatında inşaat yasağına ve imar yasağına uyulmadığı imar planının yönünün değiştirildiği , kotunun kuzeyden alındığı bu sayede 5 artı kat kazanıldığı inşaatın kamusal alan konumundaki yol ve kaldırımları işgal ettiği gibi vatandaşların tapulu yerlerini de işgal ettiği inşaatın yapıldığı çevrede yaşayan vatandaşların gürültüden rahatsız olduğu bu konuyla ilgili Tosmur Belediye Başkanlığına yapılan tüm müracaatların dikkate alınmadığı vatandaşların İdare Mahkemelerine dava açtığı Kaymakamlık Makamınca verilen inşaatın durdurulması ve yönündeki talimatlara uyulmadığı, Tosmur Belediye sınırları içerisinde inşaat yasağına rağmen 130 ada 6 ve 7 numaralı parsel üzerinde devam eden inşaatlara ilişkin yapı ruhsatlarının dayanağı olan imar planına ve imar durumuna uygun olup olmadığı iddiaları üzerine, iddiaların şüphelilerin görevleri ile ilgili olması nedeni ile Alanya Kaymakamlığı tarafından hakkında ön inceleme başlatıldığı hatırlatıldı.
 
İŞTE SAVCI'NIN İDDİANAMESİNİN DEVAMI

Kaymakamlık makamınca yaptırılan ön inceleme neticesinde,

1-Tosmur beldesinde yapılan ve Tosmur Belediye Başkanı Musa Özdemir'in ailesine ait olan otel inşaaatında inşaat yasağına ve imar yasasına uyulmadığı, imar planının yönünün değiştirildiği, kotunun kuzeyden alındığı bu sayede 5 artı kat kazanıldığı inşaatın kamusal alan konumundaki yol ve kaldırımları işgal ettiği gibi vatandaşların tapulu yerlerini de işgal ettiği inşaatın yapıldığı çevrede yaşayan vatandaşların gürültüden rahatsız olduğu bu konuyla ilgili Tosmur Belediye Başkanlığına yapılan tüm müracaatların dikkate alınmadığı vatandaşların İdare Mahkemelerine dava açtığı Kaymakamlık Makamınca verilen inşaatın durdurulması ve yönündeki talimatlara uyulmadığı, ve bu suretle görevin kötüye kullanıldığı iddiası ile ilgili olarak ifade tutanakları şikayet dilekçeleri ve bilirkişi tarafından hazırlanan raporun incelenmesinde 191 ada 2 numaralı parsel Tosmur Belediye Meclisinin 13.02.2011 tarih ve 4 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında 'Ticaret ve Konut Alanlarında' kalmakta olup, soz konusu planın hükümlerince, "Bu alanların tamamında ya da bir kısmında talebe bağlı olarak, konut, dükkan, banka, sinema, tiyatro, otel, vb. ticari ve turizm maksatlı kullanımları yer alabilir. Yapı nizamı, kat adedi ve emsale ilişkin konut alanları için belirlenen koşullara uyulacaktır. Planda konut alanında kalmakla beraber belediyece uygun görülen yok güzergahları üzerinde halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya dönük olarak zemin katlarda ticaret kullanımı yapılabilir. Yapılaşmaya ilgili hükümler alt ölçekli planda belirlenir" denildiği, 191 ada 2 numaralı parsel için verilen 30.03.2011 tarih ve (4) nolu imar çapına ve 13.04.2011 tarih ve (2011-2) nolu yapı ruhsatına dayak teşkil eden ve Tosmur Belediye meclisinin 03.02.2011 tarih ve 5 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı hükümlerinin Konut ve Ticaret alanlarında yapılaşmaya yönelik emsal ilgili olarak 2.3.11 maddesinde "Bu alanlarda turizm maksatlı kullanım halinde plan üzerinde belirtilen yapı emsali değiştirilmeksizin ayrık nizam konut alanlarında emsal uygulamasına dair plan hükümlerinde belirlenen şartlar dahilinde uygulama yapılabilir." Ayrım nizam Konut alanlarında emsal uygulamasına dair 2.1.13.1 maddesinde "Yapı emsali E:1.5, Hmaks: 15.50 (5 kat) olarak belirlenen yapı adalarında oluşan imar parsellerinde, parsel büyüklüğünün 2000 m2 ve üstünde olması ayrıca parsellerin en az 12 m ve üstündeki imar yollarından cephe alması şartlarıyla E:1.5, Hmaks: 27,50 (9 kat) şeklinde emsal uygulaması planda değişikliğe gerek kalmaksızın yapılabilir" denildiği çekme mesafeleri ile ilgili olarak 2.3.4 maddesinde Konut+Ticaret kullanımı dahilinde yapı yaklaşım mesafesi yapı cephe ve derinlikleri v.b. hususlarda konut alanları için belirlenen hükümlere uyulur" Konut alanlarındaki çekme mesafelerine dair 2.1.13.2 maddesinde "9 kat uygulaması yapılan parsellerde yapı yaklaşım mesafesi tüm yollardan 8 m. komşu parsellerden en az 6m. Arka bahçe mesafesi ise en az 14 m. olacaktır. Aynı parsele birden fazla yapı yapılması halinde iki bine arasında en az 12m mesafe şartı aranacaktır." denildiği Yukarıda plan ve plan hükümleri ışığında şikayet konusu parselin dosyasında ve mahallinde yapılan incelemeler ve ölçmeler neticesinde191 ada 2 numaralı parsel için verilen 30.03.2011 tarih ve 4 nolu imar çapında imar planında gözüken 15  m.lik imar yolunun gösteriminin yapılmadığı dolayısıyla yapı için belirlenecek olan subasman kotunun 15 m.lik yoldan verilmesi gerekirken  12m.lik ham yolun en yüksek olan noktasından verildiğinin görüldğü, Mahallinde yapılan ölçümler neticesinde hazırlanan krokide de görüleceği üzere 12 m.lik yol ile 15 m.lik yol arasında kalan arsanın tabi zemininde ortalama 21 m.lik bir kot farkı bulunduğu, Planlı Alanlar Yönetmeliğinin 30. maddesinde "Yolların farklı genişlikte olduğu durumda geniş yoldan ve parsel orta noktası hizasında bordür taşı üst seviyesinden, arazinin meyilli olması durumunda parselin tabii zemini yoldan yüksek ve ön bahçe mesafesi 10 m. veya daha fazla veya parselin tabii zemini yoldan aşağıda ve ön bahçe mesafesi 15 m. ve daha fazla ise tabii zemininden kot verilir. Yola göre yüksek olan parsellerde tabii zemin kotu o parseller için bordür üst seviyesinden verilecek kotu 3m.den fazla geçemez" denildiği ilgili yönetmelik hükmüne göre verilen subasman kotunun yanlış olduğu, 191 ada 2 numaralı parsel ilk revizyon gören planın 18. madde uygulamasından oluşmuş olup, söz konusu parselin kadastro çapından  görüleceği üzere 195 ada 2 numaralı parsel ile arasında 10 m.lik yol gözükmekte olduğu ancak Tosmur Belediye Meclisinin  03.02.2011 tarih ve 5 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında bu yol iptal edilmiş olup, söz konusu planın plan hükümlerinin 1.26. maddesinde "3194/18 madde uygulama sınırı içerisinde kalan parsellerde harita uygulamasının 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesi doğrultusunda yapımı zorunludur." denilmesine rağmen yeni plana göre 18. madde uygulaması yapılmadan ve tescil edilmeden söz konusu parsel için imar çapı verilmemesi gerekirken 30.03.2011 tarih ve 4 nolu imar çapı ve 13.04.2011 tarih ve 2011-2 nolu yapı ruhsatının düzenlendiği ayrıca mahallinde yapılan incelemeler ve ölçümler sonucunda verilen imar çapına göre 15 mlik yoldan çekme mesafesi 5 m olan ticari amaçlı dükkanların yol boyunca çekme mesafesi tamamen kapalı hale getirildiği,  zemin katın üstündeki otopark kısmının projesine aykırı olarak büyütüldüğünün tespit edildiği mimari projesinde tesisat katı 1.80 m yüksekliğinde olması gerekirken 50. cm daha yüksek yapıldığı Alanya 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen 2011/363 Esas sayılı İhtiyati Tedbir Davasında "191 ada 1 numaralı parselin sınırında dayalı tarafından kazı yapılan alanlara tekniğine uygun betonarme istinat duvarı yapılana kadar 191 ada 2 numaralı parsel üzerine yapılmakta olan binanın tedbiren durdurulmasına " 22.6.2011 tarihinde karar verildiği halde söz konusu betonarme istinat duvarı yapılmadan inşaata devam edildiği Tosmur Belediyesi tarafından 13.04.2011 tarih ve 2011-2 ruhsat numaralı 191 ada 1 parsele ait yapı ruhsatında tek bloktan oluşan ayrık nizamlı bir yapı olduğu yol kotu altında 3 kat, yol kotu üstünde  10 kat olmak üzere toplam  13 kat olduğu yapı kotu üst yüksekliği 32,12 metre yapı toplam yüksekliği 45,32 metre olarak olduğunun belirtildiği ancak yerinde ve Tosmur Belediyesi tarafından onaylanan uygulama projesinde yapılan incelemede  Bodrum Kat Satış ünitelerinin güneyde 15 metrelik yola cepheli olduğu yol koduna göre zemin kat ve 1. normal kat olmak üzere 2 kattan oluştuğu, zemin katın ticari amaçlı satış üniteleri olarak inşa edildiği 1. katın otopark amaçlı olarak inşa edildiği ana kütleden bağımsız bir yapı olduğu 1020 m2 oturum alanlı olduğu zemin+11. kat toplam 2040 m2 olduğunun görüldüğü 3030 sayılı kanun kapsamı dışında kalan belediyeler tip imar yönetmeliğinin ilgili maddeleri açısından incelendiğinde taban alanı: yapının parsele oturacak bölümünün yatay izdüşümünde kaplayacağı alan olduğu, bahçede yapılan eklenti ve müştemilat taban alanı içinde sayıldığı, ana kütle iz düşümü dışında parselin güney cephesinde bulunan satış ünitelerinin otorum alanı =1020 m2 + otel binasının oturum alanının 1500 m2 olmak üzere toplam 2520 m2 olduğu, ruhsata taban alanının 1393 m2 olarak düzenlendiği, 191 ada 2 parselde TAKS 2520/5888 =0.43 olduğu, 26 madde de "Blok veya ayrık yapı nizamına tabi olan ve imar planı ile ölçü ve emsal verilmemiş yerlerde taban alanı kat sayısı %40'ı hiç bir şekilde geçemez. Plan notları 2.3.10 maddesinde de emsal değiştirmeksizin
TAban Alanı Katsayısı Maksimum kullanılabilir denildiği, 191 ada 2 parselin güneyinde bulunan 15 metrelik yola cephe satış ünitelerinin parselin cephe aldığı yola göre kodu , -21,50 m projesinde çakı kotu 32,32 m toplam yükseklik =53,82 metre olduğu, inşaat ruhsatında toplam yüksekliğin  45,32 m. olarak verildiği, otel bloğu temel üstü kotu (2. Bodrum döşemesi teşviye betonu) -13,50 m, satış üniteleri (Güney cephesi 15 metrelik yola göre zemin kat) ve Kapalı üniteleri ve kapalı otoparkın otel binasından bağımsız bir ayrık olduğu Tesisat Kat yüksekli, ilgili yönetmenlik ve plan notlarında 1,80 metre aşamaz denildiği ancak yerinde yapılan ölçüde 2,50 metre olduğu Ana kütle karkas inşaatının statik betonarme projesinde uyumsuzluk gözlendiği (Örneğin; projesinde farklı fazla bodrum katı, kat yükseklikleri, temel kolan aplikasyonuna uyumsuzluk gibi),

2- Tosmur Belediyesi sınırları içerisinde inşaat yasağına rağmen 130 ada 6 ve 7 numaralı parsel üzerinde devam eden inşaatlara ilişkin yapı ruhsatlarının dayanağı olan imar planına ve imar durumuna uygun olup olmadığı iddiası ile ilgili olarak, 130 ada 6 ve 7 numaralı parseller Tosmur Belediye Meclisinin 03/02/2011 kanip ve 4 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım imar Planında "Turizm ve 2. Konut Yerleşme Alanlarda  kalmakta olup söz konusu planın plan hükümlerinde Emsal, 0,90 Hmaks: 15.50 olduğu belirtilerek ve alt ölçekli plana atıf yapılarak emsal değiştirilmeden HMAKS:21.50 (7 kat)  uygulanabileceğinin belirtildiği, Tosmur Belediye Meclisinin 03.02.2011 tarih ve 5 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı hükümlerinin  2.4.12.1 maddesinde "Bu alanlarda yapılacak tüm yapılarda en az 10 m.imar yolundan cephe almak ve imar parseli büyüklüğünün 2000m2 ve üstünde olması şartıyla planda değişikliğe gerek kalmaksızın E:0,90 Hmaks:21,50 m şeklinde emsal uygulaması yapılabilir" çekme mesafeleri ile ilgili olarakta 2,4,12,2 maddesinde "7 kat uygulaması yapılan imar parsellerinde tüm yollardan yapı yaklaşım mesafesi 11 m. olacaktır. Parsel içinde birden fazla bina yapılması halinde iki bina arasında en az 10m. mesafe bırakılacaktır" 2,4,12,3 maddesinde ise "yapı taban alanı 250 m2 den az 500 m2den fazla olamaz" denildiği Hatipoğlu Harita tarafından 130 ada 6 numaralı  parselde yapılan bina izin hazırlanan aplikasyon ve arazideki mevcut durumu gösterir bina  röleve krokisinde bina taban alanının 315 m2 olarak belirtildiği ruhsatından  279 m2 olarak yazıldığı ancak onaylı mimari projesinde  zemin kat net taban alanının 298.14 m2  yine onaylı mimari porjesine göre toplam net alanın 2144,58 m2 olduğu oysa Kaks, 1976,36 m2 toplamda 168,22 m2 bir emsal fazlalığının  ortaya çıktığı, çekme mesafelerinin  onaylı imar çapına uygun olduğu ortalama yol kotu +0,90 ve subasman kotu +1,55 olarak arazide ölçülerek tespit edildiği, ayrıca  09,07,2010 tarih ve 2010-3 nolu yapı ruhsatında yapılan incelemede dayanak teşkil eden imar planı olarak 03,02,2011 tarih ve 5 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı yazılması gerekirken  04.03.2010 onay tarihli plan olarak yazıldığı, Hatipoğlu Harita tarafından 130 ada 7 numaralı  parselde yapılan bina için hazırlanan aplikasyon ve arazideki mevcut durumu gösterir bina röleve krokisinde bina taban alanının 333 m2 olarak belirtildiği, Tadilat Ruhsatında 256 m2 olarak yazıldığı, ancak onaylı mimarı projesinde zemin kat net taban alanın 298.14 m2 olduğu yine onaylı mimari projesine göre toplam net alan 2144,58 m2 olduğu, oysa Kaks: 1976,36 m2 lik bir imsal fazlalığının ortaya çıktığı çekme mesafelerinde ise arka bahçe mesafesine onaylı imar çapına göre 11 m. den az olmaması gerekirken arazideki mevcut durumu gösterir bina röleve krokisinde 130 ada 5 parsele olan yapı yaklaşma mesafesinin  6,55-7,90-13-68 olduğu diğer çekme mesafelerinin ise onaylı imar çapına uygun olduğu, söz konusu parsele ait ortalama yol kotu +0,80 ve subasman kotu +2,95 olarak arazide ölçülmüş ve subasman kotunun yaklaşık 1,15 m. daha yüksek olduğunun tespit edildiği buna göre 191 ada 2 parsel 131 ada 6 ve 7 parselde bulunan yapıların ruhsat ve eki mimari projeye aykırı emsal fazlası yapılaşma yapıldığı çekme mesafelerine uyulmadığı, onuyla projesine aykırı yapı yapıldığı' gerekçeleriyle  şüpheliler hakkında 16/01/2012 tarih ve 198.01/4 sayılı karar ile soruşturma izni verilmesine karar verildiği,

Alaya Kaymakamlığının bu kararına itiraz edildiği itiraz üzerine Antalya Bölge İdare Mahkemesi tarafından 07/03/2012 tarih ve 2012/81 Esas 2012/139 karar sayılı karar ile ön inceleme raporu ve ekindeki belgelerin isnat edilen suçtan dolayı hazırlık soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte olduğu gerekçesiyle itirazın reddine ve şüpheliler hakkında soruşturma izni verilmesine karar verildiği,

Alanya Kaymakamlığının suç duyurusu üzerine ön inceleme raporunda sorumlulukları olduğu belirtilen yapı denetim firmaları ve diger kişiler hakkında C.Başsavcılığımızın  2012/1136 sayılı dosyası üzerinden soruşturma yürütüldüğü,

Dosyadı mevcut Kaymakamlık e-posta adresine gönderilen şikayet dilekçeleri Yeni Alanya Gazetesinin  13/08/2011 tarihli gazete haberleri, BİMER'e gönderilen şikayet dilekçeleri, Kaymakamlık Makamına verilen şikayet dilekçeleri, şüphelilerin savunmaları, Alanya Kaymakamlık Makamının 16.01.2012 tarih ve 198.01/04 sayılı kararı , Antalya BÖlge İdare Mahkemesi tarafından 07/03/2012 tarih ve 2012/81 Esas 2012/139 Karar sayılı kararı, ön inceleme raporu ve tüm evrak kapsamından şüphelilerin 191 ada 2 parsel 130 ada 6 ve 7 parselde bulunan yapıların ruhsat ve eki mimari projeye aykırı emsal fazlası yapılaşma yapılmasını çekme mesafelerine ve onaylı projesine aykırı yapı yapılmasını sağlamak suretiyle üzerlerine atılı Görevi Kötüye Kullanmak suçunu işledikleri dair haklarında kamu davası açmayı gerektirir nitelikte delil bulunduğu anlaşıldığından,

Şüphelinin yargılamalarının yapılarak eylemlerinin sabit görülmesi halinde yukarıda belirtilen sevk maddeleri gereğince ayrı ayrı cezalandırılmalarına karır verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur."

Hazırlanan iddianameyi kabul eden Alanya 2. Sulh Ceza Mahkemesi, sanıklar Musa Özdemir, Süleyman Himi Erdoğan ve Yakup Gündoğan'a davetiye çıkararak, 13 Aralık 2012 günü saat 09.00'da duruşmaya çağırdı.

Bilindiği gibi, AK Partili Tosmur Belediye Başkanı Musa Özdemir'e ait olan Dıamond Hıll Resort Otel 1 Haziran 2012 tarihinde kapılarını müşterilerine açmıştı.

ALANYA ADRES - www.alanyaadres.com

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Gündem

ORMAN İŞLETMEYE YENİ JENARATÖR

ORMAN İŞLETMEYE YENİ JENARATÖR Alanya Orman İşletme Müdürlüğü’nün yeni jeneratörü hizmete girdi

SICAKLIK 40 DERECEYİ GEÇTİ

SICAKLIK 40 DERECEYİ GEÇTİ Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı Antalya'da vatandaşlar ve turistler serinlemek için sahilleri ve gölge a...

Copyright © 2007-2012 Tüm hakları saklıdır. Alanya Adres
| RSS Kaynağı |

Kodlama: MyDesign & Tasarım - Destek: Alanya Reklam& Satılık Profesyonel Emlak Sistemleri - Alanya real estate website