Politika:
Toklu'dan vergi ve yapılandırma açıklaması
Ak Parti Hükümeti Sosyal Devlet anlayışını vatandaşın sorunlarına çözüm getirerek, dertlerine derman olup yardım ederek devam ettiriyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 7141 sayılı "Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", 7143 sayılı "Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun", tekliflerini onayladı ve bu kanunlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Onaylanan bu kanunlar içerisinde emeklilerimizi, yaşlılarımızı, vergi mükellefi olup sıkıntısı olan vatandaşlarımızı, okuldan uzaklaştırılmış öğrencilerimizi, yurtdışında varlığı olan vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren, sorunlarını çözecek af ve muafiyetler, düzenlemeler getirilmektedir.

 Vergi ve diğer bazı alacaklara yeniden yapılandırma

 7143 sayılı "Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun"a göre, vergi ve vergi cezaları, idari para cezaları, ecrimisil ile öğrenim ve katkı kredisi gibi bazı kamu alacakları, gümrük vergileri, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin faiz, zam, gecikme zammı ve faizi gibi fer'i alacakları yeniden yapılandırılacak.
Yapılandırmada 31 Mart 2018 tarihi esas alınacak.
Belediyelerin 31 Mart 2018'den önceki dönemlere ilişkin vergi ve gecikme cezaları ile faizleri, düzenlemenin yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş su, atık su ve katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer'i alacakları yapılandırılacak.

Mükellefler, Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahlarını artırdıkları takdirde, kendileri hakkında artırımda bulunulan yıllar için yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi incelemesi ve bu senelere ilişkin olarak bu vergi türleri için daha sonra başka bir tarhiyat yapılmayacak.
İşletmelerde olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar hakkında düzenleme yapılacak.

"Varlık barışı" düzenlemesi

Kanuna göre, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarıyla taşınmazlar ve tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların yurt dışında elde ettikleri kazançlar hakkında düzenlemeye gidildi.
Buna göre, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, 30 Kasım 2018 tarihine kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek.
Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak yüzde 2 oranında hesapladıkları vergiyi, 31 Aralık 2018 tarihine kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bir beyanname ile bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan edecek ve aynı sürede ödeyecek.
Bu kapsamdaki varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30 Kasım 2018 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilecek.

Yapı Kayıt Belgesi verilecek
Kanuna göre, afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız; ruhsata, eklerine, imar mevzuatına aykırı yapıların kayıt altına alınması amacıyla 31 Aralık 2017'den önce inşa edilen yapılar için Yapı Kayıt Belgesi verilebilecek.
Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili alınan yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilecek. Belge, yapının yeniden inşa edilmesine veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacak.
Yapının ve arsasının mülkiyet durumu, Yapı Kayıt Sistemi'ne yapı sahibinin beyanına göre kaydedilecek.
İstanbul Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi ile Tarihi Yarımada içindeki bazı alanlar ile Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı kapsam dışında olacak.
Ayrıca kanunla yaşlılık aylığında yüzde 100'e yakın artış sağlandı.

Üniversite öğrencilerine af

Üniversitelerden hazırlık ve lisansüstü dahil kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği üniversiteye başvurmaları halinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.

Terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu tarafından devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olanlar bu düzenlemeden yararlanamayacak.

Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesi

Kanuna göre ayrıca emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında biner lira ikramiye verilecek.
İş yeri açan 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük girişimcilerin bir yıllık sigorta primleri Hazine tarafından karşılanacak.
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında olanlar yeniden atanabilecek. Ayrıca Yaşlılık maaşı almaya hak kazanmış vatandaşlarımıza ödenen Yaşlılık Maaşı da Yüzde Yüz oranına yakın arttırıldı. Yaşlılarımız da bundan böyle akmış oldukları maaşın iki katını alacaklardır.
Vatandaşlarımızın getirilen bu düzenlemeleri ve kolaylıkları iyi okumalarını ve takip etmelerini rica ediyorum. En azından bu işlerden anlayan yakın eş dostlarına danışarak yukarıda belirtilen kolaylık ve aflardan faydalanmaları için gerekli başvurularını yapmayı süreleri kaçırmamalarını özellikle rica ediyorum. Bu konuda ihtiyaç duyulması halinde İlçe Yönetimi olarak bizlere başvuran vatandaşlarımıza yukarıda belirtmiş olduğum konularda da gerekli yardım ve yönlendirmeleri yapacağımızı da bildirmek isterim. Ak Parti olarak her zaman halkımızın Vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. 
banner111
Anahtar Kelimeler

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

banner121

banner97

banner144

banner82

banner151

banner83

Mustafa Toklu mazbatasını aldı

Haberi Oku