Tarım yatırımcısına % 50 hibe

Tarım yatırımcısına % 50 hibe
Resmi Gazete'de yayınlanan kırsal kalkınma yatırımlarına yüzde 50 hibe desteğine yönelik konuşan Rüzgar, diğer yüzde 50’si oranındaki tutarı başvuru sahiplerinin temin edeceğini söyledi.

2021-2025 yılları arasında Kırsal Kalkınma Yatırım projelerine verilecek olan hibe desteği ve Kırsal ekonomik alt yapı yatırımlarının desteklenmesine ilişkin Karar Resmi Gazete’ de yayınlandı. 21 Kasım 2020 tarihli yayınlanan 31311 sayılı Resmi Gazete’ deki tebliğe göre kırsal kalkınma yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği verilecek. Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) Proje tutarının yüzde 50’sine hibe yoluyla destek verileceğini, diğer yüzde 50’si oranındaki tutarı başvuru sahiplerinin temin edeceğini söyledi.

GELİŞİM SAĞLARKEN, İSTİHDAM ARTACAK

İlçe Müdürü Rüzgar, “21 Kasım 2020 tarihli yayınlanan 31311 sayılı Resmi Gazete’deki tebliğe göre 1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2025 döneminde, kırsal alanda ekonomik, sosyal ve altyapısal gelişimi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı artırmak, gelirleri çoğaltmak ve farklılaştırmak amacıyla ihracata yönelik yatırımlar ve üretici örgütleri ile kadın ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere, gerçek ve tüzel kişilerin tarıma dayalı ekonomik ve kırsal ekonomik altyapı faaliyetlerine yönelik yatırımları için yapılacak hibe ödemelerine ilişkin hususlar düzenlendi. Bu tebliğ 27.7.2020 tarihli ve 2800 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar hükümlerine dayanılarak Bakanlığımız tarafından hazırlanmıştır.

TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIM KONULARI

2021-2025 yıllarında yapılan uygulamalarla KKYDP Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal ekonomik alt yapı yatırım kapsamında; Tarımsal ürünlerin işlenmesine yönelik olanlar,Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, Buna göre, tarıma dayalı ekonomik yatırımlar kapsamında, tarımsal ürünlerin işlenmesine yönelik olanlar, tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, karar kapsamındaki tesislerin enerji ihtiyacının karşılanmasında kullanılmak üzere yenilenebilir enerji kaynakları jeotermal ve biyogazdan ısı veya lisanssız elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden lisanssız elektrik üreten tesisler desteklenecek. Su ürünleri yetiştiriciliği yapılmasına yönelik yatırımlar ile hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesine yönelik yatırımlara da destek verilecek. Kırsal ekonomik altyapı yatırım konuları kapsamında ise aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar, bilişim sistemleri ve eğitimi, el sanatları ve katma değerli ürünler, ipek böceği yetiştiriciliği, su ürünleri yetiştiriciliği, tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için makine parkları ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği destek kapsamında olacak. Belirlenen yatırım konularının yeni olması, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik gerçekleştirilmesi, kapasite artırımı, modernizasyon veya teknoloji yenilenmesine yönelik yapılması gerekecek.

EKONOMİK YATIRIM KONULARINDA YATIRIM TUTARI VE DESTEKLEME ORANLARI

Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı; başvuruda bulunanların gerçek kişiler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve birlikler veya tüzel kişiler olması halinde, aile işletmeleri için belirtilen yatırım konularında; Yeni Tesis Olan Projelerde; Yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda 3.000.000 Türk Lirası,( Hibeye esas tutarı) Tamamlama konularında; Yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda 2.000.000 Türk Lirası, Kapasite Arttırımı ve Teknoloji Yenileme Projelerinde ; Yatırım niteliği kapasite artırımı, teknoloji yenileme veya modernizasyon olan başvurularda 1.500.000 Türk Lirası üst limitini geçemez. Hibeye esas proje tutarı alt tutarı 250.000 Türk Lirasıdır. 250 bin liranın altındaki başvurular kabul edilmez. Başvuruların kabul edilmesi halinde; hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Karar, 1 Ocak 2021’de yürürlüğe girecek. 2025 yılına kadar kırsal kalkınma için yapılan ekonomik ve alt yapı yatırımları karar kapsamında değerlendirecektir.

KIRSAL KALKINMA YATIRIM DESTEKLERİNE BAŞVURULAR

Bireysel olarak başvurular; Kırsal kesimde yaşayan, tarımsal üretim yapan ve küçük ölçekli iş alanlarında faaliyet gösteren, Tarım ve Orman Bakanlığının ÇKS yani çiftçi kayıt sistemine veya diğer kayıt sistemlerine kayıtlı kişiler başvurabilir. Genç girişimci olarak başvuru yapacaklar 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün almamış olmaları gerekiyor. Grup olarak başvurular; Tarım Bakanlığı’nın oluşturmuş olduğu ÇKS çiftçi kayıt sistemi veya diğer kayıt sistemlerine kayıt olmuş olan tüzel kişiler, yani; şirketler, vakıflar, tarımsal amaçlı kooperatif, birlik ve üretici birlikleri başvurabilir. Başvurular elektronik ortamda www.tarimorman.gov.tr üzerinden yapılacak. Başvurular Bakanlığımız tarafından hazırlanacak güncel uygulama rehberinin yayımı tarihinden itibaren altmış gün içerisinde yapılacak. Başvuru şartları ve başvuru ile ilgili bilgi almak isteyen tüm üreticilerimizi Alanya ilçe müdürlüğümüze bekliyoruz.”diye konuştu.  

Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2020, 20:04

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

banner97

banner121

banner144

banner82

banner83