İşte Turizm Teşvik Kanunundaki değişimler

2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu değişiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni taslağa göre, Türkiye’deki tüm konaklama tesisleri Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlanıyor, il kültür ve turizm müdürlerine tesisleri denetleme, ceza verme belge iptali yetkisi geliyor, Doğal sit alanlarında ve Milli Parklar da Kültür ve Turizm Bakanlığı’na her ölçekte plan yapma yetkisi tanınıyor.

İşte Turizm Teşvik Kanunundaki değişimler
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununda büyük değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. 18 yaş altında stajyer çalıştırmadan hafta sonu, öğle tatilleri ve resmi tatillerde (başka bir izne ihtiyaç duymadan) çalışmaya; sit alanları ve Milli Parklarda Bakanlığa her ölçekte plan yapma yetkisinden il kültür ve turizm müdürlerine tesisleri denetleme yetkisi verilmesine ve neredeyse tüm konaklama tesislerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlanmasına kadar geniş bir alanı kapsayan taslakta öne çıkan noktalar şöyle:

Bakanlığa sit alanlarında ve Milli Parklarda her ölçekte plan yapma yetkisi

7 Maddenin birinci fıkrasında yer alan ‘’Bakanlık; kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri içinde her ölçekteki plânları yapmaya, yaptırmaya, re’sen onaylamaya ve tadil etmeye yetkilidir.’’ ifadesine doğal SİT alanları ve Milli Parklar da eklenerek, ‘’turizm merkezleri içinde, doğal sit ve milli parklar dahil, her tür ve statüdeki alanlar’’ şeklinde değiştiriliyor. Taslağa göre sadece Kapadokya ve Gelibolu kapsam dışında bırakılırken, Doğal SİT ve Milli Park alanlarında Bakanlığın yapmak istediği plan ve plan değişikliğiyle ilgili, ilgili kurullara görüş için 2 ay süre veriliyor. İki aylık süre içinde görüş verilmemesi durumunda, ‘uygun görüş’ vermiş kabul ediliyor.

Diğer kamu kurumları Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan izin alacak

7. Maddeye eklene bir fıkrayla, diğer kamu kuruluşlarının kültür ve turizm gelişim bölgelerinde ve turizm bölgelerinde yapacakları her türlü işlem için Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan uygun görüş almak zorunda kalacak.


Kamu kurumlarının görüş bildirme süresi 30 güne düşüyor
Aynı maddenin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle; Bakanlığın kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerinde yapacağı planlama ve alt yapı çalışmalarıyla ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarından istenen bilgi, belge ve görüş için 3 aylık süre 30 güne düşürülüyor. Bu süre içinde gerekli bilgi, belge ve görüşün iletilmemesi durumunda, Bakanlık ilgili iş ve işlemleri re’sen tesis edebilecek.

Elektrik teşvikleri kaldırılacak
Hazırlanan taslakta, 1634 sayılı yasanın 14 (Turizm Bankası tarafından verilen turizm kredileri), 16 (Turizm belgeli yatırım ve işletmeler elektrik, gaz ve su ücretlerini o bölgedeki sanayi ve meskenlere uygulanan tarifelerden en düşüğü üzerinden öderler), ve 17. (Belgeli yatırım ve işletmelerin telefon ve teleks taleplerine ilişkin her türlü işlem ve tahsis öncelikle yapılır) maddeleri yürürlükten kaldırılırken, 18. maddenin B bendi (2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 12 nci maddesi kapsamına giren belgeli işletmelerde 21 yaşından küçük kişilerin çalıştırılabilmeleri o yerin en büyük mülki amirinin izni ile mümkündür) ifadesi, ‘’Belgeli işletmelerde turizm meslek liselerinin 18 yaşından küçük öğrencilerine kurumun uygun görüşü ve ilgili mevzuat uyarınca staj yaptırılabilir’’ şeklinde değiştiriliyor.

İzne tabi olmadan tüm tatillerde çalışma yetkisi
Turizm Teşvik Kanunun 20 maddesinde yapılan değişiklikle, belgeli işletmelere ve onların belgeli ünitelerine, ayrıca bir ruhsata tabi olmadan, resmi tatillerde, öğle saatlerinde ve hafta sonlarında çalışma hakkı tanınıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine tesisleri denetleme, ceza  ve belge iptali yetkisi geliyor
Kanunun 30. Maddesinde yapılan değişiklikle, kontrolörlerin yanı sıra il kültür ve turizm müdürlüklerine de denetleme yetkisi veriliyor. 30 maddenin birinci fıkrasına, ‘’Bakanlık bu yetkisini kontrolörler vasıtasıyla kullanır. Bakanlık tarafından il kültür ve turizm müdürlüklerine denetim yetkisi devredebilir’’ ifadesi ekleniyor. Aynı maddenin B bendinde yapılan değişiklikle, daha önce denetleme elemanları tarafından uygulanan para cezalarının bakan tarafından yetkilendirilmesi halinde genel müdür, genel müdür yardımcısı veya il kültür ve turizm müdürü tarafından tayin edilmesine olanak sağlanıyor.

32. Maddede yapılan değişiklikle daha önce sadece Bakanlıkça verilen uyarma cezasının Bakanın yetki vermesi durumunda il kültür ve turizm müdürleri tarafından da verilmesine; 34. maddenin birinci fıkrasındaki ‘’Bakanlıkça iptal edilir’’ ifadesine eklenen ‘’Bakan tarafınan yetki verilen il kültür ve turizm müdürlüklerince iptal edilir’’ ifadesi eklenerek kültür ve turizm il müdürlerine belge iptali yetkisinin kapısı aralanmış oldu.

İptal gerekçeleri arasına bir madde daha eklendi
34. Maddeye eklenen j) fıkrası ile belge iptali gerekçeleri arasına, ‘’Kültür ve Turizm Gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri içinde bulunan ve yapılaşma koşulları ile projelendirilmelerine ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmelik hükümlerinden faydalanan belgeli turizm tesislerinin aynı yönetmelikte belirlenen asgari tür ve sınıflarda kısmi turizm işletme belgesi veya turizm işletme belgesi almaması’’ da eklendi.


Tüm oteller Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlanıyor
Kanuna eklenen ek maddelerle, Türkiye çapındaki tüm oteller Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlanıyor. Buna göre, oda sayısını 5’in altında olan pansiyonlar, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatıyla, otel veya diğer konalama tesisi sıfatıyla faaliyet gösteren 10 odanın altındaki tesisler ile kamu kurum ve kuruluşlarının işlettiği konaklama tesisleri ve misafirhaneler hariç Türkiye’deki tüm oteller ve yeni yapılacak oteller Turizm İşletme Belgesi almak zorunda olacak.


‘’Temel Konaklama Tesisi’’
Taslağa eklenen 10. maddeyle, taslak yürürlüğe gimeden önce, ilgili mevzuata göre yetkili kurum vu kuruluşlarca iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilen konaklama tesislerine, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvurmaları halinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelik teki şartları sağlamaları durumunda ‘Temel Konaklama Tesisi Turizm İşletme Belgesi’ verilecek.Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2019, 13:42

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

banner97

banner121

banner144

banner82

banner83