banner203

Çiftçinin beklediği 2022 yılı tarım destekleri açıklandı

2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2023 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Karar Resmi Gazete’nin 20 Ekim 2022 sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Çiftçinin beklediği 2022 yılı tarım destekleri açıklandı

Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, yayınlanan yeni karar ile tarımsal üretimin ve gıda arz güvencesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için sektörün daha rekabetçi bir yapıya kavuşması, verim ve kalitenin arttırılması, ihtiyaç duyulan yeni teknoloji ve bilginin yerli imkanlarla geliştirilmesi, biyolojik çeşitliliğin ve genetik kaynaklarının korunması, tarımsal üretimde çevreci yaklaşımların benimsenmesi, uygulanan politikaların etkinliğinin arttırılması amacıyla hazırlanmış olup 2022 yılında yapılacak tarımsal desteklemeler ve 2023 yılında uygulanacak sertifikalı tohum kullanım desteğine ilişkin hususları kapsadığını açıkladı. Tarım Müdürü Rüzgar desteklemelere ilişkin yaptığı açıklamasını şöyle sürdürdü;

Bitkisel üretim Desteklemeleri

Mazot ve gübre desteği:

2022 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarına göre tarımda kullanılan mazot ve gübre için; Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında destelemeler yapılacak.

Ürünler

Mazot (TL/da)

Gübre (TL/da)

Toplam

Destek

(TL/da)

Arpa, Buğday, Çavdar, Tritikale, Yulaf

75

46

121

Aspir

76

21

97

Kolza (Kanola)

88

21

109

Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut

75

21

96

Kuru Soğan, Yaş Çay, Zeytin

63

21

84

Kütlü Pamuk, Çeltik

250

21

271

Patates, Soya

125

21

146

Yağlık Ayçiçeği

85

21

109

Yem Bitkileri

94

21

115

Dane Mısır, Fındık ve Diğer Ürünler

62

21

83

Nadas

38

38

Organik Tarım Desteği

Sertifika Türü

(TL/du)

Birinci kategori ürünler

ürün sertifikası (Bireysel)

100

ürün sertifikası (üretici grubu)

50

İkinci kategori ürünler

sertifikası (Bireysel)

40

sertifıkası (Uretici grubu)

20

Üçüncü kategori ürünler

Ürün sertifikası (Bireysel/üretici grubu)

10

Organik Hayvancllık Desteği

(TL/kovan)

Arılı koyan

15

İyi Tarım Uygulamaları Desteği

Sertifika Türü

(TL/da)

Birinci kategori ürünler

Örtü altı üretim

Bireysel sertifikasyon

150

Grup sertifikasvonu

75

Açıkta üretim

Bireysel sertifikasyon

50

Grup sertifikasyonu

25

İkinci kategori ürünler

Bireysel sertifikasyon

40

Grup sertifıkasyonu

20

Üçüncü kategori urünler

Bireysel /Grup sertifıkasYon

10

 Küçük aile işletmesi desteği: 2022 üretim yılı için dekara 200 TL ödeme yapılır. Geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği: 2022 üretim yılı için dekara 100 TL ödeme yapılır. Yurt içinde üretilip sertifikalandırılan tohumu kullanarak 2023 üretim yılında Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı araziler üzerine ekim/dikim (2022 yılı güzlük ekim/dikim ile 2023 yılı ilkbahar/yazlık ekim/dikim) yapan çiftçilere sertifikalı tohum ku1lanım desteği ödenir.

Sertifikalı tohum kullanım desteği:

Sertifikalı Tohum kullanım Desteği

(TL/da)

Arpa, Buğday, Çavdar, Çeltik, Tritikale, Yulaf

50

Aspir

10

Fiğ. Korunga, Soya, Yem Bezelyesi

4f

Kolza (Kanola)

30

Kuru Fasulye, Mercimek

60

Nohut

30

Patates

200

Susam

S

Yerfıstığı

34

Yonca

60

Sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği: Yurt içinde üretilip sertifikalandırılan fidan, çilek fidesi ve/veya standart fidan kullanarak desteklenen türler ile ÇKS'ye kayıtlı arazilerde 2022 üretim yılında meyve bahçesi tesis edilmesi halinde aşağıda belirtileri birim destekleme miktarlarına göre ödeme yapılır.

Sertifilıalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanım Desteği

Standart

(TL/da)

Sertifikalı

(TL/da)

Antepfıstığı, Aı'onya, Badem, Ceviz, Maviyeıniş

100

400

Armut, Asma, Ayva, Elma, Erik, Kayısı, Kiraz, Limon,

Mandalina, Nektarin, Portakal, Şeftali, Vişne, Zeytin, Diğer

Meyve Türleri (Nar ve Muz hariç)

100

280

Sertifikah Çilek Fidesi ile Bahçe Tesisi

400

banner111

Sertifikalı Fidan Üretim Desteği

(Sertifıkalı Sınıfında Tüm Çeşitler)

(TL/adet)

Aşılı Fidan

0,50

Aşısız Fidan

0,25

Bombus arısı kullanım desteği: Doğal polinasyonu sağlamak amacıyla Örtü altı Kayıt Sistemine kayıtlı örtü altı ünitelerinde, bombus arısı kullanan çiftçilere koloni başına 100 TL ödenir.

Biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği: Ülkemizde bitkisel üretime arız olan zararlı organizmalara karşı biyolojik ve/veya biyoteknik mücadelenin yaygınlaştırılması ile kimyasal ilaç kullanımının azaltılması ve kalıntının önlenmesi amacıyla örtü altında ve açık alanda aşağıda belirtilen birim fiyatlarda ödeme yapılır. Uygulama 2022 yılından itibaren 2 (iki) yıl süre ile devam eder.

Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteği

(TL/da)

Örtüaltı (Paket destek)

850

Açıkta (Paket destek)

290

Hayvansal üretimin desteklenmesi

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline göre, ekli listede yer alan havzalarda Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı arazilerde; kaba yem üretmek amacıyla çok yıllık ve tek yıllık yem bitkileri ekilişi yapan çiftçilere ürünü hasat etmeleri kaydıyla aşağıda belirlenen miktarlarda ödeme yapılır.

Büyükbaş hayvancılık destekleri:

Buzağı/malak/dişi manda desteği:

Programlı aşıları tamamlanmış, 4 ay ve üzeri yaşta ilkine buzağılama yaşı en fazla 960 gün veya son iki buzağılama arası süre en fazla 600 gün olan ineklerin doğan buzağılarına 500 TL/baş ödenir. Suni tohumlamadan doğan buzağılara ilave 200 TL/baş ödenir.

Islah amaçlı süt içerik analiz desteği: Islah amaçlı süt içerik analizi yapılan ve Bakanlıkça belirlenen süt kalite kriterlerini sağlayan, suni tohumlamadan doğan saf sütçü veya kombine ırk her bir inek için 100 TL/baş destek ödenir.

Düve alım desteği: En az 1 baş, en fazla 50 baş düve (manda dahil) alımına, Bakanlıkça belirlenecek düve bedelinin %40’ı, yurt içinde doğmuş ve düve merkezlerinden temin edilen düvelere ise %50’si kadar destek ödemesi yapılır.

Hastalıktan ari işletme desteği: 

Sağlık sertifikasına sahip olan işletmelerde bulunan, damızlık boğalar dışındaki altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için yetiştiricilere 600 TL/baş ödeme yapılır. Ari sığır başına ödeme birim miktarları 500 başa kadar tam, 501 beş ve üzeri için %50’sine karşılık gelen tutar ödenir. Ayrıca Onaylı Süt Çiftliği Sertifikasına sahip olan işletmelerdeki ari işletme desteği alan tüm sığırlar için, ilave olarak hayvan başına 100 TL ödeme yapılır. Besilik erkek sığır desteği: Bakanlık Hayvan Bilgi Sistemine kayıtlı, yurt içinde doğmuş ve besi süresini tamamlamış erkek sığırlarını (manda dahil), mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren yetiştiricilere, Bakanlıkça ırk ve tür bazında belirlenecek karkas ağırlığı kriterini sağlayan 1-200 baş için (20a baş dahil), Bakanlıkça belirlenen dönemlerde hayvan başına 500 TL/baş ödeme yapılır.

Küçükbaş hayvancılık destekleri:

Sürü yöneticisi istihdam desteği: 100 baş ve üzeri anaç koyun-keçi varlığına sahip işletmelere veya sürü yöneticilerine 12.000 TL olarak ödenir,

Anaç koyun/keçi desteği: Damızlık koyun/keçi yetiştiricileri birliklerine üye yetiştiricilerin, Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı anaç koyun ve anaç keçilerine 50 TL/baş, anaç tiftik keçisi başına ilave 20 TL/baş, göçer yetiştiricilerin anaç koyun-keçilerine ilave 2 TL/baş destek ödenir.

Sürü büyütme ve yenileme desteği: Bir önceki yılın anaç koyun/keçi desteğini alan ve destekleme yılında anaç koyu/keçi sayısını artıran işletmelerde, bir önceki yılın kuzu ve oğlaklarının, destekleme yılında anaç koyun-keçi vasfına ulaşanlarına Bakanlıkça belirlenen artış oranını aşmamak kaydıyla 200 TL/baş destek ödenir.

İpekböceği desteği: İpekböceği yetiştiriciliğinde ücretsiz tohum sağlayan Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine (Kozabirlik) dağıttığı kutu başına 240 TL, ürettiği yaş ipekböceği kocasını Kozabirlik kooperatifleri veya faaliyet alanı kozadan flatürle ipek çekimi ve işleme olan tüzel kişilik vasıflarına haiz işletmelere satan yetiştiricilere yaş kozanın kilogramına 160 TL destek ödenir.

Arıcılık desteği: Bakanlık Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı, üretici/yetiştirici örgütlerine üye üreticilere arılı kovan başına 30 TL, üye olmayanlara 20 TL ödenir. Bakanlıktan üretim izni almış damızlık ana an üreticilerinden satın alıp kullandıkları damızlık ana arı başına 100 TL destek ödenir.

 Aşı, atık ve küpe desteği: Bakanlıkça programlanan aşı uygulamaları sonrasında oluşan atıklar için hayvan sahiplerine, büyükbaş hayvan atıkları için 1.400 TL/baş, küçükbaş hayvan atıkları için 250 TL/baş, hayvan hastalıkları ile mücadele çerçevesinde, Bakanlıkça belirlenen programlı aşılamalar ve küpe uygulamaları için uygulayıcılara büyükbaş hayvanlar için 2 TL/baş, küçükbaş hayvanlar için 1,5 TL/baş destek ödenir.

Su ürünleri üretiminin desteklenmesi

Su ürünleri desteği: Su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara, Su Ürünleri Bilgi Sistemine kayıtlı olmak şartıyla, kilogram/adet başına aşağıda belirtilen miktarlara göre doğrudan üreticiye olmak üzere destekleme ödemesi yapılır.

Su Ürünleri Desteği

(TL/kg-adet)

Proje kapasitesi 50 ton/yıl

üstünde alabalık (kg)

350.000 kg’a kadar(350.000kg dahil)

1,00

Proje kapasitesi 50 ton/yıl VC

altında alabalık (kg)

50.000 kg'a kadar (50.000 kg dahil)

1,30

Kapalı sistem üretim (kg)

350.000 kg'a kadar (350.000 kg dahil)

2,00

Sazan (lig)

350.000 kg’a kadar (350.000 kg dahil)

1,50

Midye (kg)

350.000 kg'a kadar (350.000 kg dahil)

0,50

Yeni türler (kg)

350.000 kg’a kadar (350.000 kg dahil)

3,00

Kuluçkahane damızlık alabalık (adet)

10.000 adet'e kadar (10.000 adet dahil)

60,00

Kilogram üstü alabalık üretimi (lig)

350.000 kg’a kadar (350.000 kg dahil)

1,50

Toprak havuzlarda balık yetiştiriciliği (kg)

30.000 kg’a kadar (30.000 kg dahil)

2,00

Tarımsal araştırma ve geliştirmenin desteklenmesi

Hayvan gen kaynakları desteği: Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi amacıyla Bakanlıkça uygulanan proje kapsamındaki yetiştiricilere, koruma ve geliştirme sürüleri için büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda farklı olmak üzere hayvan başına, arıcılıkta kovan başına, ipekböceğinde kilogram ödeme yapılır.

Kırsal kalkınmanın desteklenmesi

Çiftlik muhasebe veri ağı sistemine katılım primi desteği: Çiftlik muhasebe veri ağı sisteminin 81 ilde uygulanmasına devam edilecek 2021 yılında kayıt altına alman 6.000 işletme için işletme başına 600 ’TL destek ödenir.

Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği: Bakanlıkça yetkilendirilerek tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan serbest tarım danışmanları ile ziraat odası ve üretici örgütlerinde en fazla beş tarım danışmanı olmak üzere istihdam edilen her bir tarım danışmanı için 72.000 TL danışmanlık desteği ödemesi yapılır. Danışmanlık desteği on iki aylık hizmet sunumuna bağlı kalmak kaydı ile iki eşit dilim halinde serbest tarım danışmanlarına ve kuruluşlarına ödenir

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

banner84

banner97

banner121

banner82

banner83